Privacy- en cookieverklaring

Edam, 18 november 2019

Deze website maakt geen gebruik van cookies die je surfgedrag op deze website en elders op het internet volgen en waarvoor jouw toestemming is vereist.

De contactgegevens die wij ontvangen (zoals je naam, mobiele nummer, e-mailadres en adresgegevens) als je ons mailt worden uitsluitend gebruikt voor de communicatie met jou: het leggen van contact, het beantwoorden van vragen en/of het inplannen van afspraken.

Je ontvangt dus niet automatisch een nieuwsbrief of andere berichten. Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden binnen het kader van onze dienstverlening. Wij respecteren uw recht tot inzage in de gegevens die wij hebben opgeslagen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na het laatste contact, of langer om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens maximaal twee jaar bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Vertrouwelijkheid
De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze Privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy & Cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar consult@christiaanwarger.com

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact op
Neem voor meer informatie, vragen over de privacyverklaring of de informatievoorziening contact op met Christiaan Warger: consult@christiaanwarger.com

Warger Coaching & Advies
Bult 17-19
1135 AJ Edam

KvK 56814380

Menu