Wel en niet jezelf zijn

Jezelf zijn is nog niet zo makkelijk. Er is een zekere notie van wie wij zijn en dus ook van wie we niet zijn. Dit besef van identiteit kun je zien als een thermometer. Op één stand voelen we ons volledig onszelf, op de andere standen voelen we ons minder tot helemaal niet onszelf. De stand van deze thermometer verandert continu binnen een bepaalde bandbreedte, snelheid en frequentie. Dat verschilt per persoon.

De temperatuurschommelingen leiden steeds tot de vraag: hoe word ik weer mezelf? Nog los van de vraag wie en wat dat dan überhaupt zou zijn; onze identiteit is immers niet in beton gegoten maar voor verandering vatbaar.

Onze identiteit nemen we heel serieus en de thermometer zorgt ervoor dat we trouw proberen te blijven aan dat zelfbeeld. Zodra we niet onszelf zijn gaat ogenblikkelijk het alarm af en moeten we dit zo snel mogelijk weer herstellen. Zonder thermometer zou er niets aan de hand zijn, de werkelijkheid mag immers zichzelf zijn. Maar met thermometer moet er ingegrepen worden en moeten we weer onszelf worden, wat tot innerlijke onrust en stress kan leiden.

Ons streven om onszelf te zijn lijkt heel logisch en redelijk, maar wat we doen is in feite een poging om de werkelijkheid te voegen naar een fantasie. En hoe concreter onze ideeën over onszelf en hoe zwaarder we tillen aan deze ideeën, hoe groter de kans op innerlijke strijd en onrust. Dit kan er zelfs toe leiden dat we de werkelijkheid gaan vermijden of ontkennen om onze ideeën over onszelf in stand te houden. We worden dan een acteur en regisseur ineen, beiden onderworpen aan een misleidend idee over wie wij zijn.

Uiteraard is dit hele treurspel gedoemd te mislukken. De thermometer zal altijd situaties vinden waar je niet jezelf was, leidend tot een negatieve zelfbeoordeling. Ook kan het ervoor zorgen dat je jezelf gaat missen en ernaar gaat verlangen om meer jezelf te zijn. Het effect daarvan is dat de thermometer (onbewust) je leven gaat beheersen.

Niets weten, geen ideeën hebben over jezelf, en anderen, is verbonden met de hoogste staat van zijn die volkomen vrij is van een zelfbeeld en dus van een thermometer die niets meet dat echt over jou gaat. Sterker, het zelfbeeld en de thermometer verduisteren vooral de waarheid over onszelf.

Volgend bericht
Er is meer tussen hemel en aarde
Vorig bericht
De weg die we zoeken ligt niet voor ons maar ontstaat achter ons

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang iedere zondagochtend een nieuw bericht

Menu