Er is meer tussen hemel en aarde

Het bestaan van de aarde en alles dat fysiek aanwezig is zoals mensen, dieren en spullen aanvaarden we als iets dat echt bestaat. Hoe het precies bestaat is nog niet zo eenvoudig maar dat vragen we ons zelden echt af. We gaan er gewoon van uit. Je kunt het immers zien, voelen, ruiken en aanraken.

De hemel is een ander verhaal. Voor de een bestaat het, voor de ander niet. Dat is een kwestie van geloof. En hoe sterker het geloof, hoe groter de afwijzing van alles dat van het geloof afwijkt.

Alles tussen hemel en aarde is complex, mystiek en vaag. We hebben er een mooie uitdrukking voor: ‘er is meer tussen hemel en aarde’, maar daarmee is nog niet gezegd wat dat dan precies is.

Hemel en aarde vinden we nog normaal; ook het afwijzen ervan. Maar wat daar tussen in kan liggen, valt buiten normaal. Een ander woord daarvoor is paranormaal. Dat klinkt ver weg, maar iemands  uitstraling of de sfeer die ergens hangt is in essentie een paranormale ervaring. Net zoals de energie in een bos anders aanvoelt dan in een volle trein.

Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als je sterft? Hoe zit het met contact tussen mensen op afstand, zonder mobiel netwerk of internet? Zijn er naast de fysieke wereld nog meer dimensies of diepere lagen die een ander licht werpen op het leven en de moeilijkheden die we soms ervaren? Zo ja, wat is daar dan te zien en wat kan het ons brengen?

Persoonlijk denk ik dat we deze kant van ons bestaan te veel op afstand hebben gezet en dat dit tot gevolg heeft dat veel mensen op een subtiel niveau voeding missen. Als we meer open staan voor het paranormale dan kunnen we verstillende mystieke ervaringen opdoen die ons leven verrijken.

Volgend bericht
To be or not to be (that is the question)
Vorig bericht
Wel en niet jezelf zijn

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang iedere zondagochtend een nieuw bericht

Menu