Bewustzijnsvelden

We kunnen ons niet van alles bewust zijn. Ons bewustzijn heeft een zeker bereik, begrensd door de mogelijkheden van de mens die per individu en cultuur variëren. Het gebied dat ons bewustzijn kan bereiken kun je een bewustzijnsveld noemen. Dit veld bepaalt welk deel van het bestaan wij kunnen waarnemen.

Een in essentie onbegrensd bewustzijn wordt dus in praktische zin beperkt tot het bewustzijnsveld. Dit veld definieert het theater van ons leven, met op het podium alles wat onze zintuigen kunnen waarnemen: fysieke en abstracte vormen, geluiden, geuren alsook gedachten, emoties en sensaties als stress en spanning. Zo hebben onze oren bijvoorbeeld een specifiek bereik. De mens kan alleen geluiden waarnemen binnen bepaalde frequenties die ook weer verschillen per persoon. Buiten deze frequenties hoor je niets. Die geluiden zijn er uiteraard wel, ze zijn alleen onbereikbaar voor onze oren en daarmee ook voor ons bewustzijn.

Behalve de fysieke direct waarneembare werkelijkheid zijn er nog vier dimensies te onderscheiden: een energetische werkelijkheid, de wereld van de geest, de mens overschrijdende dimensie van de ziel en iets dat je het oneindige of het goddelijke kunt noemen. Deze vijf dimensies zijn grotendeels in het duister gehuld doordat onze aandacht steeds op iets specifieks focust, de rest vervaagt of verdwijnt dan. Je kunt onze aandacht zien als een reiziger in een bewustzijnsveld waarin steeds iets anders oplicht doordat dit bewustzijnsveld om ons heen beweegt. De reiziger zelf is bewegingsloos.

Het individuele bewustzijnsveld van een mens is niet in beton gegoten, de grenzen zijn voor een deel fluïde en daarmee dynamisch in de zin dat het in omvang en vorm kan variëren en tot op zekere hoogte ontwikkelt kan worden met onder andere meditatie. Door incidenten kan het veld echter ook ineens kleiner worden, bijvoorbeeld als je doof wordt door een aandoening of als je als gevolg van een trauma je emoties hebt weggestopt. Je bewustzijnsveld trekt zich dan terug. Het potentiële bewustzijnsveld blijft echter gelijk.

Verder kun je nog ontdekken dat er een gezamenlijk of collectief bewustzijnsveld is. Een collectief bewustzijn vorm je met soortgenoten, in ons geval met andere mensen. In het klein bijvoorbeeld tijdens een etentje en in het groot met alle mensen op de aarde. In feite is het collectieve veld het grootst mogelijke bewustzijnsveld dat wij samen vormen.

We denken misschien dat we los van de ander bestaan en fysiek gezien lijkt dat ook zo, maar de lampjes in ons schijnen in een veld dat onderdeel uitmaakt van een groter geheel waardoor we veel meer verbonden zijn met elkaar dan we denken. Al die lichtjes bij elkaar vormen een soort van ‘sterrenhemel’ die onze levens belichten. Dankzij het collectieve veld kunnen wij nieuwe aspecten van ons leven ontdekken doordat iemand anders zich er al eens van bewust is geworden. Deze gewaarwordingen zijn deelbaar en daarna makkelijker voor anderen bereikbaar. Zo leren we van elkaar en krijgt het licht steeds meer de ruimte.

Het is de kunst om zoveel mogelijk licht toe te laten en je overtuigingen en aannames over wat wel en niet bestaat, waaronder die over jezelf en anderen, niet al te serieus te nemen, zodat het bewustzijn ongehinderd kan stralen in alles wat het leven jou laat zien en te bieden heeft.

Volgend bericht
De dominante dimensie
Vorig bericht
To be or not to be (that is the question)

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang iedere zondagochtend een nieuw bericht

Menu